«شرایط آگهی»

شرکت مهندسی طرح های برقی اصفهان در نظر دارد جهت تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود در استان کرمان جهت شغل کارگر خدمات در پست های انتقال و فوق توزیع برق بصورت تدریجی از بین داوطلبان مرد به صورت قراردادی از طریق مصاحبه عمومی و روانشناختی معاینات پزشکی و تایید فرد توسط کمیسیون مربوطه اقدام به جذب نیرو نماید.


اعلام نتایج مصاحبه

نتیجه مصاحبه را با وارد کردن شماره ملی و کد پیگیری میتوانید مشاهده کنید

captcha

داوطلبان در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر می توانند از ساعت 8 الی 14 با شماره تلفن ثابت 76-03432486077 تماس حاصل فرمایید.